Established 1992

KAMAI

 

Kamai ligger midt i Korsgata mellom Thorvald Meyers gate og Markveien.

Voice Reklamabyrå har laget logo, profil og web.